تولدت مبارک ای رشک ماه و مشتری!
ای مهربان‌تر از برگ...

19 مهر 1398
جناب الف. بامدادِ عزیز! آوازِ موزون‌ت برقرار است، برقرارتر از هر صدای دیگری...
وطن كجاست كه آوازِ تو چنين دور می‌نمايد؟
اميد كجاست
تا خود
جهان
به قرار
بازآيد؟
هان، سنجيده باش
كه نوميدان را معادی مقدر نيست!
#احمد_شاملو #شاملو #الف_بامداد #الف_صبح
#ترانه_کوچک_غربت
#نشر_نُت

بزرگداشت حافظ

بدین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم
که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمی‌گیرد
 
به بهانه‌ی بیستم مهرماه... روز بزرگداشت لسان الغیب، حافظِ شیرازی?
 
#بزرگداشت_حافظ #نشر_نت #نشر_نُت #حافظ #خواجه_حافظ_شیرازی #شیراز #دروازه_قرآن #حافظیه #بیست_مهر #شعر_فارسی #محمدرضا_شجریان #شیراز

جستجو