راز آوا ها

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پیش فروش کتاب رازِ آوا ها به کوشش محمدابراهیم عالمی

دفتری را که پیش رو دارید فراگیرنده ی نوشتارهایی درباره ی پاره هایی از موسیقی و ساز «لـلـه/لـلـه وا» و «سورنا» است که تاکنون با چنین نگاه و دیدگاهی به آنان پرداخته نشد. باید بپذیریم که درباره ی شماری از آنان نیز همچون «لاره»، «ورساقی» و «آق ننه» هیچ نوشته ی فراگیری دیده نشده است؛ اگر هم درباره ی برخی از آنان سخنی رفت، بسیار کوتاه و گذرا بود. بر پایه ی همین بایستگی ها و با پژوهش در کتاب های گوناگون تاریخ موسیقی و کندوکاو در زبانزدها، باورها، کنایه ها و آنچه در سینه ی کهن سالان وجود داشت، برای ریشه یابی و تاریخچه ی قطعه های موسیقی مازندران و کاربرد آنان در حد توان کوشیده شد تا شاید گره ای گشوده شود و پژوهش برای آیندگان هموار گردد.

1,550,000ریال
ناموجود

جستجو