کتاب کودکان دایی(بزودی)

کتاب کودکان دایی(بزودی)

کودکان نیاز دارند بسیاری از آموزش‌ها را از اطرافیان خود بیاموزند. متاسفانه به خاطر کوچک شدن خانواده‌های امروز و عدم وجود خواهر یا برادر در آینده‌ی نه چندان دور، کودکان ما مفهوم عمه، عمو، دائی و خاله را فقط در داستانها خواهند شنید.

در این کتاب تلاش شده است که مفهوم خویشاوندی را همراه با آموزش‌های اخلاقی و رفتاری و گفتاری از زبان خویشاوندان برای کودکان به شعر و تصویر کشیده تا در ذهن کودک ماندگار شود.

کتاب:

نویسنده: مریم حقانی

تصویرگر: نوشین محمودجانلو

تعداد صفحه: 8 صفحه مصور رنگی

 رده سنی: الف، ب

یادداشت: فارسی- انگلیسی

موضوع: شعر کودکان

0ریال
کد محصول : product_13

کودکان نیاز دارند بسیاری از آموزش‌ها را از اطرافیان خود بیاموزند. متاسفانه به خاطر کوچک شدن خانواده‌های امروز و عدم وجود خواهر یا برادر در آینده‌ی نه چندان دور، کودکان ما مفهوم عمه، عمو، دائی و خاله را فقط در داستانها خواهند شنید.

در این کتاب تلاش شده است که مفهوم خویشاوندی را همراه با آموزش‌های اخلاقی و رفتاری و گفتاری از زبان خویشاوندان برای کودکان به شعر و تصویر کشیده تا در ذهن کودک ماندگار شود.

کتاب:

نویسنده: مریم حقانی

تصویرگر: نوشین محمودجانلو

تعداد صفحه: 8 صفحه مصور رنگی

 رده سنی: الف، ب

یادداشت: فارسی- انگلیسی

موضوع: شعر کودکان

جستجو