راز آوا ها

راز آوا ها

پیش فروش کتاب رازِ آوا ها به کوشش محمدابراهیم عالمی

دفتری را که پیش رو دارید فراگیرنده ی نوشتارهایی درباره ی پاره هایی از موسیقی و ساز «لـلـه/لـلـه وا» و «سورنا» است که تاکنون با چنین نگاه و دیدگاهی به آنان پرداخته نشد. باید بپذیریم که درباره ی شماری از آنان نیز همچون «لاره»، «ورساقی» و «آق ننه» هیچ نوشته ی فراگیری دیده نشده است؛ اگر هم درباره ی برخی از آنان سخنی رفت، بسیار کوتاه و گذرا بود. بر پایه ی همین بایستگی ها و با پژوهش در کتاب های گوناگون تاریخ موسیقی و کندوکاو در زبانزدها، باورها، کنایه ها و آنچه در سینه ی کهن سالان وجود داشت، برای ریشه یابی و تاریخچه ی قطعه های موسیقی مازندران و کاربرد آنان در حد توان کوشیده شد تا شاید گره ای گشوده شود و پژوهش برای آیندگان هموار گردد.

1,550,000ریال
کد محصول : product_24
در انبار موجود نیست

پیش فروش کتاب رازِ آوا ها به کوشش محمدابراهیم عالمی

دفتری را که پیش رو دارید فراگیرنده ی نوشتارهایی درباره ی پاره هایی از موسیقی و ساز «لـلـه/لـلـه وا» و «سورنا» است که تاکنون با چنین نگاه و دیدگاهی به آنان پرداخته نشد. باید بپذیریم که درباره ی شماری از آنان نیز همچون «لاره»، «ورساقی» و «آق ننه» هیچ نوشته ی فراگیری دیده نشده است؛ اگر هم درباره ی برخی از آنان سخنی رفت، بسیار کوتاه و گذرا بود. بر پایه ی همین بایستگی ها و با پژوهش در کتاب های گوناگون تاریخ موسیقی و کندوکاو در زبانزدها، باورها، کنایه ها و آنچه در سینه ی کهن سالان وجود داشت، برای ریشه یابی و تاریخچه ی قطعه های موسیقی مازندران و کاربرد آنان در حد توان کوشیده شد تا شاید گره ای گشوده شود و پژوهش برای آیندگان هموار گردد.

جستجو