امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

-         در ابتدا بسیار متشکرم که دعوت ما را پذیرفتید و  افتخار گفت‌­وگو با کیوس گوران را شامل حال­مان کردید. نام کیوس نامی آشناست که شَنیدنِ دوباره­‌اش قلب پیر و جوان و خرد و کلان را به روشنی می‌­آمیزد. لیکن ترجمان این نام به نقل از خودش حلاوتی دگر دارد. برای مخاطبان ما از کیوس بگو... از این روستازادۀ بلندنظر که در سال­‌های عمرش عشق را روایت کرد.

جستجو