امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

ارنست همینگوی که بود؟

«ارنست میلر همینگو   Ernest Miller Hemingway نویسنده‌ی مشهور آمریکایی در 21 ژوئیه سال 1899 در ایالت ایلینوی متولد شد.

جستجو