امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

رضا براهنی در آذر ماه سال 1314 در تبریز در خانواده ای فقیر متولد شد. او از کودکی در کارخانه های مختلف مشغول به کار شد زیرا پدرش توان پرداخت خرج تحصیل او و برادرهایش را نداشت. تا اینکه فردی خیر به نام حاجی حسن بادامچی از افراد مشهور دوره مشروطه خرج تحصیل رضا و برادر بزرگتر او را بر عهده گرفت.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

بیوگرافی صادق زیبا کلام

صادق زیبا  کلام متولد سال 1327 در تهران است. پدر او تاجر بود و او در خانواده‌ای تحصیل کرده و ثروتمند بزرگ شد. زیبا کلام پس از اخذ مدرک دیپلم در دانشگاه تهران پذیرفته شد.

جستجو